Laboratorium KFL ZAMB geaccrediteerd volgens ISO 15189:2012

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen … Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven:

ISO 15189:2012Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek ETZ (KFL) is als apotheeklaboratorium geaccrediteerd volgens de nieuwste internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria, ISO 15189. De Raad voor Accreditatie besloot op 26 oktober 2017 na een intensieve inspectie het keurmerk toe te kennen. Hierbij is de kwaliteit en competenties medewerkers medische laboratoria aangetoond.

Op het Klinische Farmaceutisch Laboratorium (KFL) en DLDD worden patiëntenmonsters onderzocht uit het ETZ, huisartsenlaboratoria, verslavings-klinieken en reclassering Nederland. Het onderzoeks-terrein, waarvoor accreditatie is verkregen betreft de analyse van geneesmiddelen, drugs en andere toxische stoffen in humaan materiaal. Het laboratorium had tot nu toe accreditatie volgens de nationale CCKL-praktijkrichtlijn.

Het Klinische Farmaceutisch Laboratorium heeft afgelopen jaar het transitieproces van CCKL naar de ISO-norm 15189:2012 succesvol afgerond en geaccrediteerd is nu geaccrediteerd volgens ISO15189. Deze internationale norm is een voortvloeisel van de CCKL-praktijkrichtlijn met uitgebreide compe-tentiebeoordeling.

Henri van de Louw hoofd KFLHoofd KFL Henri van de Louw:  “ISO 15189 is primair opgesteld vanuit het belang van de patiënt. De eisen in de norm ISO 15189 zijn veelomvattend en gedetailleerd, daar voldoe je niet zomaar aan. Zo zijn er bv. strenge eisen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, risicomanagement en data-integriteit.

 

Maureen ter Laak, Ziekenhuisapotheker KFL

“ Het transitieproces CCKL – ISO 15189 onder leiding van Maureen ter Laak, ziekenhuis-apotheker en Henri van de Louw, hoofd KFL, heeft veel inspanningen van alle analisten van het laboratorium gevraagd. We zijn erg trots dat het laboratorium de ISO 15189-accreditatie heeft behaald. Het is belangrijk voor de patiënten, voor onze klanten en ook voor onze eigen organisatie. Verzekeraars zullen ook steeds meer eisen dat medische laboratoria geaccrediteerd zijn volgens ISO 15189.”

Deze erkenning komt dus goed van pas. Ons kwaliteitssysteem is patiëntgericht, geeft vertrouwen bij het ziekenhuis en collega-laboratoria. De ISO 15189 accreditering sluit uitstekend aan bij onze ambitie om op alle vlakken bij de kopgroep te behoren.”

ETZ

 

Quality stampRvA medisch laboratorium