Levering geregistreerde geneesmiddelen

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB) mag geen geregistreerde handelspreparaten aan collegae openbare apotheken doorleveren. Dit mag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet aangezien de ZAMB geen groothandelsfunctie c.q. groothandelsvergunning heeft.
Indien een openbare apotheker toch voornemens is om een geregistreerd handelspreparaat van de ZAMB te  betrekken, moet gebruik gemaakt worden van een formulier waarop een motivatie voor de aanvraag ingevuld dient te worden.
De dienstdoende apotheker zal vervolgens uitzoeken of het om een nood-/spoedsituatie gaat en of de openbare apotheek alles redelijkerwijs in zijn macht zijnde gedaan heeft om op de reguliere wijze aan het preparaat te komen.
De dienstdoende apotheker zal vervolgens een afweging c.q. beslissing nemen tot wel of geen levering, ook o.a. kijkend naar de behoefte en daarmee leveringsgaranties voor de eigen klinisch opgenomen patiënten van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis.