Environmental workplace testing

EWPT: Environmental workPlace testing

Het laboratorium van onze ziekenhuisapotheek is gespecialiseerd in cytostatica veegproeven voor ziekenhuizen. Deze omgevingsmonitoring wordt voor het ETZ en diverse andere ziekenhuizen uitgevoerd. De bepalingen worden geanalyseerd volgens gevalideerde methoden en voldoen hiermee aan de arbobeleidsregel: doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen (4.18-5). Deze arbobeleidsregel beschrijft dat het schoonmaken van werkplekken regelmatig wordt gecontroleerd door middel van veegproeven om te voorkomen dat medewerkers, patiënten en bezoekers kunnen worden bloodgesteld aan cytostatica.

Totstandkoming EWPT

In 2009 heeft een werkgroep, die is ontstaan vanuit de NVvA/NVVK Contactgroep Gezondheidszorg, een meetstrategie en werkinstructie opgesteld, gericht op het doen van veegproeven cytostatica in ziekenhuizen. Deze meetstrategie is als ‘good practice’ opgenomen in de arbocatalogi van de Nederlandse universitair medische centra en de algemene ziekenhuizen.

Op initiatief van de arbocatalogus werkgroep cytostatica (umc’s) is de meetstrategie in 2016 geactualiseerd. Deze actualisatie is tot stand gekomen door inbreng vanuit de algemene ziekenhuizen en de umc’s. Zowel de beroepsgroepen NVZA als de NVvA zijn hiermee vertegenwoordigd.

Naast de controle van de schoonmaak kan het analyseren van cytostatica in veegmonsters en andere materialen ook gebruikt worden voor andere onderzoeken binnen ziekenhuizen: zoals het evalueren van werkwijzen of het beantwoorden van specifieke onderzoeksvragen.

De keuze van het cytostaticum

De keuze van het cytostaticum is afhankelijk van het gebruik op de desbetreffende afdeling. Let bij het maken van een keuze op het gebruik binnen de afdeling, de wijze van toediening en uitscheiding, de stabiliteit van de stof en de mate van ‘afveegbaarheid’ (recovery).

Over het algemeen zijn cyclofosfamide, gemcitabine, ifosfamide, methotrexaat en etoposide goed afveegbaar en meetbaar. Ook platinum is goed meetbaar en kan als marker gebruikt worden voor besmetting met cisplatine, carboplatin en oxaliplatin. Een stof als mitomycine ontleedt snel bij blootstelling aan licht en lucht en is daardoor een minder goede marker. 5FU hecht sterk aan de meest gebruikte ziekenhuis/apotheek oppervlakken en heeft een specifieke oplossing nodig om goed op te kunnen vegen.

Let bij het maken van een keuze op de mogelijkheden en de aanwijzingen met betrekking tot de monstername van het laboratorium waar de analyses worden uitgevoerd.

Offerte aanvragen

Zowel ziekenhuizen als niet ziekenhuizen kunnen cytostatica veegproeven aanvraagen. Het is ook mogelijk om voor andere risicovolle stoffen een veegproef aan te vragen. Voor meer informatie of een offerte kunt u mailen naar webshop.zamb@etz.nl of telefonisch via 013-2215882 keuze 5 farmaceutisch laboratorium onderzoek.

De veegproeven kunnen bij ons volledig uitbesteed worden. Dit betekent dat wij de veegproef bij u op locatie t/m rapportage en advies compleet voor u voorzien. Wenst u de veegproeven liever zelf uit te voeren? Dat kan ook door een bevoegd persoon van uw organisatie. Deze neemt de veegroepf af en stuurt deze op naar ons farmaceutisch laboratorium.